новини

Двадесет и трети есенен математически турнир "Черноризец Храбър"

10.11.2014 09:44
На двадесет и третият есенен математически турнир "Черноризец Храбър", проведен на 1 ноември 2014 година, нашите ученици се представиха отлично. Състезанието се провежда по случай Деня на народните будители, Иницииран от Института по математика и информатика при БАН. Класирани на призовите места...

Математическо състезание "Стоян Попратилов" 2014

03.11.2014 08:54
Участниците от нашето училище в III-тото областно математическо състезание "Стоян Попратилов", организирано от Съюза на математиците в България от Смолян, се представиха изключително успешно. Поздравления и много бъдещи успехи!   Да ръкопляскаме на: Гергана Калоферова от 2 клас, заела...

Лекоатлетическа щафета 2014

03.11.2014 08:50
В организираната от община Смолян лекоатлетическа щафета, по случай 102 години от Балканската война и освобождението на Родопите, се класирахме на: първо място в бягането на 3 и 4 клас второ място в щафетата за 5 и 6 клас четвърто място бягането на 7 и 8 клас. Поздравления!

Нов състав на Съвета на настоятелите към училищно настоятелство

30.04.2014 16:09
На 29.04.2014 година Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на СН от 08.01.2014 г. свика и проведе редовно Общо събрание при дневен ред: 1. Изслушване и приемане на доклад на...