Обществен съвет

Благой Янковски - председател

Милена Хаджиева - член

Радка Цацарова - член

Анастасия Димитрова - член

Росен Косов - член

 

Протоколи от заседания

Протокол № 1 от 21 януари 2021 година