Старши учител по Биология и Химия, класен ръководител на 5а клас

Витка Берберова

 

e-mail: berberova@2ou-smolyan.com