Старши учител по Човекът и природата, Биология и Химия, класен ръководител на 5б клас

Витка Берберова

e-mail: vitka.berberova@2ou-smolyan.com