Старши учител по Биология и Химия, класен ръководител на 7а клас

Витка Берберова

e-mail: vitka.berberova@2ou-smolyan.com