Учител по Математика и Информационни технологии, класен ръководител на 6а клас

Петър Кехайов

e-mail: kehaiov@2ou-smolyan.com