Проекти

 

Проект по секторна програма "Коменски" - „Старите пътеки на Родопите – надежда за нови приятелства”

 

Проект „Заедно по пътя към знанието и умението“

 

Проект "УЧИЛИЩНИЯТ ДВОР – МЯСТО ЗА СПОРТ, ОТДИХ И ЕКОВЪЗПИТАНИЕ" от НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“