учители

Старши учител по Музика, класен ръководител на 6б клас

Мариана Каранлъкова e-mail: mariyana.karanlakova@2ou-smolyan.com  

Старши учител по Физическо възпитание и спорт

Силвия Чешмеджиева e-mail: cheshmedzhieva@2ou-smolyan.com  

Учител, прогимназиален етап, ЦДО, 6а клас

Александър Асенов e-mail: asenov@2ou-smolyan.com    

Старши учител, прогимназиален етап, ЦДО, 6б клас

Стефка Василева e-mail: stefka.vasileva@2ou-smolyan.com    

Учител, прогимназиален етап, ЦДО, 7 клас

Сузана Лимонова e-mail: limonova@2ou-smolyan.com    

Учител, прогимназиален етап, ЦДО, 5 клас

Нели Искренова e-mail: iskrenova@2ou-smolyan.com    

<< 1 | 2